دبلیو تیموتی کومبز

دبلیو تیموتی کومبز

دبلیو تیموتی کومبز (W. TIMOTHY COOMBS) دانشیار مطالعات ارتباطات در دانشگاه ایلینوی شرقی است. وی که نویسنده دو کتاب درسی و ده ها مقاله است، در زمینه های مدیریت بحران، ارتباطات و روابط عمومی برای مشتریان در صنایع پتروشیمی، ساختمان / مهندسی و بهداشت و درمان مشاوره می کند.

کتاب های دبلیو تیموتی کومبز

ارتباطات بحران (جلد اول)