اورلی والونی

اورلی والونی

اورلی والونی متولد 1983 ، داستان نویس فرانسوی است. در سال 2019 ، طبق رتبه بندی GFK-Le Figaro ، وی پنجمین نویسنده فرانسوی از نظر تعداد کتاب های فروخته شده بود. او 3 سال است که در این رتبه بندی بین 5 نفر اول قرار دارد.

کتاب های اورلی والونی

بزن بریم