آبرام شولسکی

آبرام شولسکی

آبرام شولسکی (متولد 15 آگوست 1942) دانشمند نومحافظه کار است که برای دولت ایالات متحده، شرکت RAND و موسسه هادسون کار کرده است. شولسکی به عنوان مدیر دفتر برنامه های ویژه خدمت کرد، واحدی که عملکرد آن با تمرین تیم 1970 B مقایسه شده است. در آستانه حمله سال 2003 به عراق، شولسکی یادداشت های OSP را با نکاتی درباره عراق و سلاح های کشتار جمعی و تروریسم تأیید کرد. شولسکی انتقاد از تجزیه و تحلیل اطلاعات سنتی، که بر اساس روش علمی - اجتماعی و سازمان های اطلاعاتی مستقل استوار است. شولسکی از یک مدل اطلاعاتی نظامی پشتیبانی می کند که می تواند از سیاست پشتیبانی استفاده کند زیرا، به گفته شولسکی، "حقیقت هدف نیست" عملیات اطلاعاتی ، بلکه "پیروزی" است. شولسکی نامه ای به کاخ سفید کلینتون در مورد عراق امضا کرد.

کتاب های آبرام شولسکی

نبرد بی صدا