سیدمحمد باقر حجتی

سیدمحمد باقر حجتی

سید محمدباقر حجتی ( زاده ۲۵ بهمن ۱۳۱۱ بابل) روحانی، دانشمند ،مولف ، قرآن‌پژوه برجسته ایرانی و استاد بازنشستهٔ دانشگاه تهران است. او نوه سید محمدباقر حجتی مازندرانی است. حجتی دانش‌آموخته دکترای فلسفه و حکمت در سال ۱۳۴۶ از دانشگاه تهران است. او برای نگارش کتاب پژوهشی در تاریخ قرآن برگزیدهٔ اولین دورهٔ کتاب سال ایران شد.

کتاب های سیدمحمد باقر حجتی

اسباب النزول