ویلیام پل یانگ

ویلیام پل یانگ

ویلیام پل یانگ متولد 11 مه 1955 ، یک نویسنده کانادایی است. او رمان های کلبه ، جاده های متقاطع و حوا را نوشت. او در گراند پرری آلبرتا کانادا زاده شد ، اما بیشتر دهه اول زندگی را با والدین خود در ارتفاعات گینه نو (پاپوآ غربی) سپری کرد و به عنوان اولین کودک سفیدپوست و خارجی که تا به حال به زبان آنها صحبت می کرد ، دسترسی غیرمعمولی به فرهنگ و جامعه آنها پیدا کرد.

کتاب های ویلیام پل یانگ

کلبه