ندا موحدی پور

ندا موحدی پور

ندا موحدی پور متولد سال 1357، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی ارزش افرینی، کارافرینی, رهبری هوشیار و فرصت جو, سرمایه فکری می باشد.

کتاب های ندا موحدی پور

گفت و گوهایی درباره خواندن