آیدا مجیدآبادی

آیدا مجیدآبادی

آیدا مجیدآبادی متولد سال 1369، نویسنده و شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های آیدا مجیدآبادی

و عشق همچنان مذکر است