کریس رومان

کریس رومان

كريس رومان یک نویسنده و ویراستار مستقل است که در نورتهمپتون ، ماساچوست زندگی می کند. وی یکی از گردآورندگان راهنمای اسطوره های کلاسیک در هنر آکسفورد و رئیس اتحادیه ملی نویسندگان بود.

کتاب های کریس رومان