مایکل برگن

مایکل برگن

مايكل برگن نویسنده ی آمریکایی که در مورد تاریخ ، وقایع روز ، جغرافیا ، علوم و موارد دیگر برای کودکان می نویسد. او در دانشگاه کنتیکت تاریخ خوانده است. وی قبل از اینکه به عنوان نویسنده مستقل فعالیت کند ، شش سال در Weekly Reader کار کرد. وی یکی از اعضای سازمان بین المللی Biographers است و ماهنامه ای با عنوان The Biographer's Craft ویرایش می کند.

کتاب های مایکل برگن

اسکندر مقدونی


کنفوسیوس