فردریک بیزر

فردریک بیزر

فردریک چارلز بیزر متولد 27 نوامبر 1949 ، فیلسوف آمریکایی است که استاد فلسفه در دانشگاه سیراکیوز است. وی یکی از برجسته ترین محققان انگلیسی زبان ایده آلیسم آلمانی است. علاوه بر نوشته های خود در مورد آرمان گرایی آلمان ، بیزر همچنین در مورد رمانتیک های آلمان و فلسفه انگلیس در قرن نوزدهم نیز نوشته است. وی برای تحقیقات خود در سال 1994 یک بورس تحصیلی گوگنهایم دریافت کرد و در سال 2015 نشان افتخار جمهوری فدرال آلمان را دریافت کرد.

کتاب های فردریک بیزر

رمانتیسم آلمانی


هگل


پس از هگل