روی برند

روی برند

روی برند فیلسوف و متصدی موزه است که در زمینه های فلسفه مدرن و زیبایی شناسی معاصر فعالیت می کند. وی مدرس ارشد برنامه های کارشناسی ارشد آکادمی هنر و طراحی بزالل در اورشلیم است.

کتاب های روی برند

عشق معرفت