دیمیتری گوتاس

دیمیتری گوتاس

دیمتری گوتاس نویسنده این کتاب از شرق شناسان، اسلام شناسان و عرب شناسان معروف و شناخته شده زنده جهان غرب است که در دانشگاه معروف و معتبر ییل(Yale) در ایالات متحده آمریکا، کرسی استادی زبان و ادبیات عرب را داراست. وی مطالعات و پژوهش های گسترده ای به ویژه در زمینه تاثیر ادبیات یونان باستان بر زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی دارد و آثاری معتبر در این زمینه از او انتشار یافته است.

کتاب های دیمیتری گوتاس