کتاب فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی

Iranian culture and Greek thought
کد کتاب : 49477
مترجم :
شابک : 978-9642243761
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 372
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 20 اسفند

معرفی کتاب فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی اثر مجموعه ی نویسندگان


بیش از دو هزاره قبل دو سرزمین ایران و یونان خاستگاه تحولات عمده سیاسی و فرهنگی زمانه بودند اما اثرات فرهنگی این دو سرزمین بر یکدیگر توانست بیش از تاثیرات سیاسی آنها دوام یابد. اندیشه یونانی توانست با جذب میراث سایر ملت ها از جمله ایرانیان و با همت و قابلیت متفکران آن سرزمین پایه های حکمت و دانش را به نحوی استحکام بخشد که اثرات آن بر جوامع بشری پس از گذشت بیش از دو هزاره هنوز هویدا است. اندیشه یونانی تنها از طریق آموزش و کتاب توسعه نیافت بلکه بخشی از این رسالت بر دوش قدرت سیاسی اسکندر و جانشینانش و سپس سلاطین رومی نهاده شد. اما رومیان تنها اقوامی نبودند که اندیشه یونانی به آنان به ارث رسید. سرزمین ایران در دوران ساسانیان هنوز خریدار اندیشه یونانی بود و با ترجمه آثار بزرگان آن سرزمین به زبان پهلوی این مهم را برآورده می ساخت. ظهور اسلام و ورود اعراب به سرزمین ایران فرصتی را برای مسلمانان فراهم ساخت تا ایرانیان با رویکردی نوین به میراث یونانیان بنگرند.
موضوع کتاب حاضر، تأثیرات متقابل فرهنگ ایرانی و اندیشة یونانی بر یکدیگر است. کتاب شامل ترجمة مقالاتی است که برخی از آن‌ها قبلا در مجلات چاپ شده است. سبک نگارش کتاب، ساده است و هدف اصلی از جمع‌آوری مقالات حاضر، تبیین روابط متقابل ایران و یونان و تأثیراتی است که این دو تمدّن بزرگ بر یکدیگر گذاشته‌اند. ویژگی شاخص کتاب، فراهم آوردن مقالات مختلف از اندیشمندان حوزة فلسفه در باب فرهنگ و تمدّن ایران و یونان است.

کتاب فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی