ادبیات یونان

ادبیات یونان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات یونان

مده آ


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

آیسخولوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۵۶,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰ تومان

افسانه های تبای


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

جمهور


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۳۰,۰۰۰ تومان

ایلیاد


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۸۵,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ تومان

ضیافت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

ادیسه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۴۰,۰۰۰ تومان

محاکمه ی سقراط


بازنگری و به روزآوری سیلون گویو

۲۴,۸۰۰ | ۱۹,۸۴۰ تومان

زوربای یونانی


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۶۰,۰۰۰ تومان

متافیزیک


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۶۸,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰ تومان

هلن


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

زوربایی که دوستش داریم

«زوربای یونانی» کازانتزاکیس که این روزها دیگر می‌توان آن را یک اثر کلاسیک شده لقب داد، رمانی است که بدون شک در اذهان خوانندگان خود جایگاه ویژه‌ای داشته و خواهد داشت.

افلاطون، بنیان گذار جمهوری اندیشه

اندیشه های افلاطون هنوز هم عمیقاً برانگیزاننده و جالب توجه باقی مانده اند. چیزی که به این اندیشه ها اتحاد و پیوستگی می بخشد، بلندپروازی و آرمان گرایی موجود در آن هاست.

ایلیاد و ادیسه، تمدنی جاودان به زبان حماسه

«ایلیاد» و «ادیسه»، آثار جاودانه ی «هومر»، از کلیدی ترین منابع شناخت تمدن غرب هستند و احتمالاً به همین دلیل، «گوته» این دو اثر را از مهم ترین کتاب های دنیا دانسته است.