گردآوری و تلفیق

گردآوری و تلفیق

کتاب های موجود در این دسته بندی، به انتخاب ویراستار یا مترجم کتاب، از تلفیق و گرد هم آوردن چندین اثر مختلف از نویسندگان و چهره هایی متفاوت به وجود آمده اند و به نوعی آثاری منحصر به فرد هستند که با در کنار هم قرار دادن آثاری که سابق بر این به صورت مجزا وجود داشته اند، تجربه ای متفاوت و خاص را برای مخاطبین رقم می زنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های گردآوری و تلفیق
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نشریات
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های ورزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزش زبان
+ نمایش بیشتر
کمتر