گردآوری و تلفیق

گردآوری و تلفیق

کتاب های موجود در این دسته بندی، به انتخاب ویراستار یا مترجم کتاب، از تلفیق و گرد هم آوردن چندین اثر مختلف از نویسندگان و چهره هایی متفاوت به وجود آمده اند و به نوعی آثاری منحصر به فرد هستند که با در کنار هم قرار دادن آثاری که سابق بر این به صورت مجزا وجود داشته اند، تجربه ای متفاوت و خاص را برای مخاطبین رقم می زنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های گردآوری و تلفیق

احوال عاشق


به کوشش و انتخاب مهدی سلطانی

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل