دینی

دینی

موضوعات مربوط به دین و مذهب در این دسته از آثار، نقشی اساسی دارند و در کانون توجه نویسنده قرار دارند. نقد و تفسیر دیدگاه های مختلف دینی نیز در این کتاب ها به چشم می خورند.

کتاب های دینی

کتاب حماسه گیلگمش


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب سخنان حضرت علی


نگارگری : استاد محمود فرشچیان

کتاب منتخب نهج البلاغه


نگارگری: استاد محمود فرشچیان

کتاب لازاروس خندید


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

کتاب غیور


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب حماسه گیلگمش
شاهکاری از ادبیات کهن.
Barnes & Noble
معرفی کتاب لازاروس خندید
تفکری عمیق، فلسفی و خداشناسانه.
Barnes & Noble
معرفی کتاب غیور
زندگی نامه ای شگفت آور، تفکربرانگیز و به دقت بررسی شده.
Goodreads