دینی

موضوعات مربوط به دین و مذهب در این دسته از آثار، نقشی اساسی دارند و در کانون توجه نویسنده قرار دارند. نقد و تفسیر دیدگاه های مختلف دینی نیز در این کتاب ها به چشم می خورند.

کتاب های دینی

کتاب ترس و لرز


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب طرح باشکوه


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب حماسه گیلگمش


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب بوستان سعدی


نگارگری : استاد محمود فرشچیان

کتاب سخنان حضرت علی


نگارگری : استاد محمود فرشچیان

کتاب منتخب نهج البلاغه


نگارگری: استاد محمود فرشچیان

کتاب لازاروس خندید


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

کتاب غیور


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ترس و لرز
کی یرکگور به عنوان یکی از سردمداران اگزیستانسیالیسم و یکی از بزرگترین فلاسفه ی قرن نوزدهم در نظر گرفته می شود.
Goodreads
معرفی کتاب مثنوی معنوی (چرم)
داستان هایی سرگرم کننده از خرد روشنگرانه ی صوفی.
Goodreads
معرفی کتاب بوستان سعدی
سرشار از خرد معنوی کاربردی.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مثنوی معنوی (طرح چرم)
داستان هایی سرگرم کننده از خرد روشنگرانه ی صوفی.
Goodreads
معرفی کتاب طرح باشکوه
این کتاب، بدون طرح حتی یک معادله ی علمی، به ژرف ترین مسائل کیهان شناسی مدرن می پردازد.
Washington Post
معرفی کتاب حماسه گیلگمش
شاهکاری از ادبیات کهن.
Barnes & Noble