معرفی بهترین کتاب ها و رمان های واقع گرایانه جهان
ادبیات واقع گرایانه

ادبیات واقع گرایانه

واقع گرایی یا رئالیسم در ادبیات، شرح موضوعات به شکلی است که در زندگی روزانه هستند، بدون هرگونه آرایش یا تعبیر افزون. به نظر هنرمندان رئالیست، رمان نویس بیش از هر چیز دیگر، هنرمندی است که هدفش، آفریدن اثری کامل است، اما این کمال به دست نخواهد آمد مگر این که نویسنده، عکس العمل های درونی و هیجان های شخصی را از اثر خود جدا کند. از این رو رمان نویس باید اثری غیرشخصی به وجود بیاورد.


کتاب های ادبیات واقع گرایانه

کتاب مثل هیچ کس


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2008

کتاب ظرافت جوجه تیغی


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2007

کتاب ساعت ها


برنده جایزه ی پولیتزر داستان و جایزه ی پن فاکنر سال 1999

کتاب یه چیزی بگو


برنده جایزه ی بادبادک طلایی برای داستان سال 2000

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نیروی برتر لاکی
ساده و احساس برانگیز.
School Library Journal
معرفی کتاب به آواز باد گوش بسپار
هاروکی موراکامی، مخترع ادبیات داستانی قرن 21 است.
New York Times Book Review
معرفی کتاب مثل هیچ کس
اثری با زیبایی شعرگونه.
Times
معرفی کتاب ظرافت جوجه تیغی
هر دو شخصیت اصلی داستان، نوشتار هایی موجز و شیوا در مورد زمان، زیبایی و معنی زندگی خلق می کنند.
New York Times