فرهنگی

فرهنگی

کتاب های این دسته، فرهنگ و مسائل پیرامون فرهنگ های مختلف سراسر دنیا در زمان های مختلف را در کانون توجه خود قرار می دهند و به تفسیر و تشریح نقاط مثبت و منفی فرهنگی مشخص می پردازند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فرهنگی

بروکلین


برنده جایزه کاستا بوک سال 2009

سفر به سرزمین غریب


برنده جایزه Kerry Group Irish سال 2019

حسرت نمی خوریم


برنده ی جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی سال 2010

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر