فریدون اله یاری

فریدون اله یاری

فریدون اله یاری در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۴۷ در روستای باغناظر از توابع بخش چنارود شهرستان چادگان بدنیا آمد. وی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان می باشد. عمده فعالیتهای ایشان در زمینه تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران است. وی اکنون مدیر کل جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان است و پیش از این در سمت هایی همچون مدیر کل فرهنگی دانشگاه اصفهان مشغول به فعالیت بوده است.

کتاب های فریدون اله یاری