جان ویشارد

جان ویشارد

جان ویشارد (John G. Wishard) (‫۱۸۶۳ - ‏۱۹۴۰م) نویسنده و پزشک آمریکایی می باشد.

کتاب های جان ویشارد

بیست سال در ایران