ویلیام بی

ویلیام بی

ویلیام بی (متولد: لندن ، انگلستان) یک هنرمند و طراح تجاری است که در خانه های مد مشهور از جمله ایسی میاکی و پاول اسمیت کار کرده است. او علاوه بر نوشتن کتابهای تصویری کودکان و کتابهای تخته ای، با یک اتومبیل ورزشی قدیمی مسابقه می دهد، یک اسکی باز بین المللی است و وقتی در خانه است، چمنزارها و علفزارهای خود را نگه می دارد. او در انگلیس زندگی می کند.

کتاب های ویلیام بی

استنلی راننده قطار


استنلی معلم


استنلی و آموزش متضادها


استنلی و آموزش اعداد


استنلی پستچی


استنلی مهندس


استنلی آشپز


استنلی فروشنده