آلبرت اچ زد کار

آلبرت اچ زد کار

آلبرت اچ زد کار (A. H. Z. Carr (1902–1971)) اقتصاددان مشاور چندین شرکت بزرگ، مشاور اقتصادی ریاست روزولت و مشاور ریاست جمهوری ترومن بود. کار چندین کتاب تألیف کرد و نوشته های او در هارپر، The Saturday Evening Post و Reader Digest منتشر شد.

کتاب های آلبرت اچ زد کار