ژان میشل بیلیو

ژان میشل بیلیو

ژان میشل بیلیو (متولد 13 ژوئیه 1964 ، مارسی ، فرانسه) در انستیتوی Francais de Presse و Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales تحصیل کرد. وی از آن زمان تاکنون صد کتاب غیر داستانی با مضامین مختلف با دو موضوع منتشر کرده است: توضیح هرچه ساده کارها و نجات از فراموشی آنچه روزگار می خواهد پاک کند.

کتاب های ژان میشل بیلیو

ناخدای مهربان