زهرا نعمتی

زهرا نعمتی

در ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۶ در شهرزیبای ارسنجان واقع در استان فارس در خانواده ای شعر دوست وهنرمند به دنیا آمد.
در جوانی شعر گفتن رابا آموزه های دینیِ آموخته از خانواده وبزرگان دیارش شروع کرد و تاکنون اکثریت قالبهای شعری با مضامین گوناگون را آزموده است؛ اماکلیت شعرهایش در قالب غزل می باشد با مضامینی عاشقانه اجتماعی وآیینی ایشان در طول فعالیت هنری خویش برگزیده چندین کنگره وهمایش سراسری شعر بوده است.
اکنون یک مجموعه شعر از زهرا نعمتی در قالب کلاسیک وبیشتر غزل با مضامین عاشقانه توسط نشر شانی به چاپ رسیده با نام( گردن آویزی برای باد)ویک کتاب دیگر در زمینه شعرهای آیینی وپایداری در دست چاپ دارد.

کتاب های زهرا نعمتی

زخم انار


زبان بدن به زبان آدمیزاد