ماریون مولر - کلار

ماریون مولر - کلار

ماریون مولر-کلار سخنگو و نویسنده پروتستان فرانسوی ، متولد 1978 در مارسی است. وی عضو کمیته مشاوره ملی اخلاق در علوم زندگی و بهداشت (2017) است. او دارای مدرک دکتری از دانشکده الهیات پروتستان استراسبورگ است.

کتاب های ماریون مولر - کلار

تماشاخانه ی کوچک هانا آرنت