رویا شکیبایی

رویا شکیبایی

رویا شکیبایی، نویسنده متولد سال 1337 است. این نویسنده با اشاره به این‌که زمانی را در افغانستان زندگی و کار کرده است اعتقاد دارد میان ایران و این کشور شباهت‌های فرهنگی بسیاری وجود دارد. او با فرهنگ افغانستان آشنایی دارد و یکی از آثار او نیز به نام خواستم بگویم خون را ببین فرهنگ و مردم کشور افغانستان را نشان می دهد.

کتاب های رویا شکیبایی

خواستم بگویم خون را ببین