بهزاد خواجات

بهزاد خواجات

دکتر بهزاد خواجات متولد سال 1347، استاد دانشگاه است و مدت‌هاست که به این مشغله مشغول است و احتمالاً نخستین فرد است از نسل خود که همزمان هم در حوزه ادبیات آکادمیک و هم در رود خروشان هنر آوانگارد بخت خود را به قول میلان کوندرا برای جاودانگی آزموده است.

کتاب های بهزاد خواجات

در وضعیت کوانتوم