فریبا شادلو

فریبا شادلو

فریبا شادلو متولد ۱۳۶۴ و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. «اگر تو بودی امروز شنبه بود» نخستین کتاب مستقل این شاعر مشهدی است اما در کارنامه وی چاپ سروده‌هایش در کتاب‌های گروهی نیز دیده می‌شود. «اسب‌ها روسری نمی‌بندند»، «آدم‌برفی شاد» و «روزگار افرای عاشق» سه مجموعه شعری هستند که آثار او را در کنار شعر شاعرانی دیگر نشانده‌اند.

کتاب های فریبا شادلو