ژان پل منژن

ژان پل منژن

ژان پل منژن متولد 11 دسامبر 1979 ، فیلسوف ساکن پاریس است. او مؤلف مجموعه کتاب های فلسفی برای کودکان است.

کتاب های ژان پل منژن

مرگ سقراط


آکادمی فلسفه