زهرا افشار زیبا

زهرا افشار زیبا

زهرا افشار زیبا متولد سال 1375، نویسندهٔ جوانِ اهل کرج که از کودکی عاشق نوشتن بوده و اولین تجربهٔ انتشار داستانش را در بیست‌ویک‌سالگی و با نوشتن کتاب خورشید نفرین شده داشته است.

کتاب های زهرا افشار زیبا

خورشید نفرین شده 2


خورشید نفرین شده 1