هرولد جان بلاکهام

هرولد جان بلاکهام

هرولد جان بلاکهام (31 مارس 1903 - 23 ژانویه 2009) فیلسوف، نویسنده و مربی برجسته اومانیست بریتانیایی بود. از او به عنوان "زاینده اومانیسم مدرن در انگلیس" یاد شده است. بلاکهام در 31 مارس 1903 در وست برومویچ ، استافوردشایر، از هریت ماری (1872–1955) و والتر رولند بلاکهام (1875–1911) متولد شد. خواهر و برادرهای او Olive Dingle Blackham (1899–2002) ، Lorna Langstone Blackham (1900–1992) ، سیلویا Kerslake Blackham (1907–2000) و Joyce Maude Blackham (1909–1993) بودند. پس از پایان جنگ جهانی اول، بلاکهام مدرسه را رها کرد و قبل از اینکه در دانشگاه بیرمنگام برای تحصیل الوهیت و تاریخ تحصیل کند، کارگر مزرعه شد. وی دیپلم تدریس را به دست آورد و استاد الوهیت در مدرسه دستور زبان دونکاستر بود.

کتاب های هرولد جان بلاکهام

6 متفکر اگزیستانسیالیست