کریستوفر اج

کریستوفر اج

نام من کریستوفر اج است و نویسنده برنده جایزه "بسیاری از جهان های آلبی برایت"، معادله جیمی دریک، زندگی های بی نهایت روز مایسی و بسیاری از کتاب های دیگر نیز هستم.

کتاب های کریستوفر اج

جهان های موازی آلبی برایت