بیتا علی اکبری

بیتا علی اکبری

بیتا علی‌اکبری که متولد سال1363 در بجنورد است، سرودن شعر را از سال1379 شروع کرده و سال‌هاست که ساکن مشهد است. او از سال1380 با جلسات انجمن شعرجوان در مشهد آشنا شد و حضور در مجامع ادبی را از آن زمان آغاز کرد. می‌گوید در این سال‌ها مدتی از شعر فاصله گرفته، اما پس از شش سال برگشته و شعر را به‌صورت جدی ادامه داده است.

کتاب های بیتا علی اکبری

اگر آن جا خانه بود