ژان برن

ژان برن

ژان برن، متولد 13 مارس 1919 در آژن و درگذشت 17 مارس 1994 ، فیلسوف فرانسوی است. وی از سال 1961 تا 1986 استاد دانشگاه دیژون بود. ژان برن که در یک خانواده پروتستان متولد شد، در سال 19461 تجمع فلسفه را بدست آورد و در سال 1961 از پایان نامه خود دفاع کرد. وی همچنین متخصص ارسطو و فلسفه یونان بود و همچنین در مورد کی یرکگارد و فلسفه مسیحی نوشت. برن، محبوب محبوب فلسفه باستان و نویسنده ای توانا، به عنوان یک متفکر و محافظه کار مسیحی شناخته می شد.

کتاب های ژان برن

سقراط