روجر باروز

روجر باروز

روجر باروز متولد سال 1962، دستیار کارگردان و نیکلاس پلیس و دبورا کوئیلگرس همکار تحقیقاتی در مرکز سیاست گذاری مسکن دانشگاه یورک هستند.

کتاب های روجر باروز