گری شومر

گری شومر

گری شومر ، استاد دانشکده هنر و طراحی رینگلینگ ، دوره های انیمیشن سنتی ، استوری بورد و توسعه مفهوم انیمیشن را تدریس می کند. وی از سال 1996 تا 2004 برای انیمیشن های ویژه والت دیزنی به عنوان مسئول جاوه های انیمیشن ، دستیار انیماتور ، مدیر هماهنگ کننده آموزش و... کار می کرد.

کتاب های گری شومر