کورش علیانی

کورش علیانی

کورش علیانی متولد سال 1350، نویسنده و فعال فرهنگی می باشد. عليانی نويسنده داستان حدود 10 سال در موسسه‌ روایت فتح در رده‌های مختلفی چون نویسندگی و ویراستاری و مدیر انتشارات فعالیت کرده است. او زمانی را نیز داور جشنواره‌ ربع قرن کتاب دفاع مقدس بود و از جمله آثارش باران خلاف نیست، و حسین از من است و من از حسین و همچنین دبیری و ویراستاری مجموعه کتاب‌های روزگاران، یادگاران و کتاب خاطرات را می توان نام برد.

کتاب های کورش علیانی

روایت و ذهن نویسا