تی سی دبلیو بلنینگ

تی سی دبلیو بلنینگ

تیموتی چارلز ویلیام بلانینگ (متولد 21 آوریل 1942) یک مورخ و استاد دانشگاه بازنشسته است. وی بین سالهای 1992 و 2009 استاد تاریخ مدرن اروپا در دانشگاه کمبریج بود. تیموتی چارلز ویلیام بلانینگ در 21 آوریل 1942 متولد شد. او پس از تحصیل در مدرسه کینگ در بروتون، به کالج سیدنی ساسکس کمبریج رفت و در آنجا از لیسانس هنر فارغ التحصیل شد و سپس در آنجا دکترای خود را ادامه داد. دکترای وی در سال 1967 اعطا شد. در سال 1965، وی به عنوان یک بورس تحصیلی تحقیقاتی در سیدنی ساسکس انتخاب شد و در سال 1968 به عنوان یک بورس تحصیلی در آنجا انتخاب شد. در همین حال، وی در سال 1972 به عنوان استادیاری در دانشگاه کمبریج منصوب شد و چهار سال بعد به مقام استادی ارتقا یافت. وی در سال 1987 مجدداً به عنوان خواننده تاریخ مدرن اروپا ارتقا یافت و در سال 1992 به عنوان استاد تاریخ مدرن اروپا منصوب شد. وی در سال 2009 بازنشسته شد، اما به عنوان استاد برجسته در کمبریج باقی ماند.

کتاب های تی سی دبلیو بلنینگ

تاریخ اروپای مدرن