جولیت کلاتن براک

جولیت کلاتن براک

جولیت کلاتن براک زاده ی 6 سپتامبر 1933 و درگذشته ی 21 سپتامبر 2015 ، یک متصدی باغ وحش و متخصص پستانداران اهلی انگلیسی بود. وی از سال 1969 تا 1993 در موزه تاریخ طبیعی کار می کرد. وی بین سالهای 1999 و 2006 سردبیر مجله جانورشناسی بود. 

کتاب های جولیت کلاتن براک