الکس دبلیو وایت

الکس دبلیو وایت

الکس دبلیو وایت (Alexander W. White) یک طراح گرافیک ماهر است که طراحی بصری نوزده مجله و بیست برنامه هویتی را شکل داده و مشاور بسیاری از نشریات، مدیران هنری و سردبیران بوده است. وی به مدت پانزده سال در دانشکده هنر هارتفورد دانشگاه هارتفورد به تدریس پرداخت و سخنرانی های گسترده ای در زمینه تایپوگرافی و طراحی برای متخصصان شرکت ها و کنفرانس ها داشت. نویسنده کتاب نوع در استفاده و نحوه مشخص کردن نوع ، وی در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های الکس دبلیو وایت

تاملی در طراحی حروف