کریستوفر گروت

کریستوفر گروت

کریستوفر گراوت یک مورخ نظامی، و پژوهشگر مطالعات قرون وسطی اهل بریتانیا است. وی به تاریخ تسلیحات قرون وسطی و تسلیحات این دوره از جمله اسلحه و زره علاقه ویژه دارد، گراوت تعدادی کتب مرجع در این زمینه تدوین نموده، او همچنین به عنوان مشاور در پروژه‌های فیلم و تلویزیون مشارکت دارد در عین حال گراوت سرپرست ارشد در زرادخانه سلطنتی انگلستان است.

کتاب های کریستوفر گروت