رحیم نوبهار

رحیم نوبهار

 رحیم نوبهارمتولد سال 1340 در کازرون ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده می باشد. او دارای مدرک دکتری حقوق کیفری و جرم­ شناسی از دانشگاه شهید بهشتی می باشد. او همچنین دارای تحصیلات حوزوی است و در حوزه علمیه ی قم ، دانشگاه مفید قم و دانشگاه شهید بهشتی ، اصول و متون فقه تدریس کرده است.

کتاب های رحیم نوبهار

عام برات