یونس رضایی

یونس رضایی

"یونس رضایی" فوق لیسانس علوم سیاسی و از شاعران به نام و صاحب سبک در زبان کُردی است که عضو شورای نویسندگان مجله سروه نیز بوده و دو مجموعه شعر با نامهای "شین ترین به‌تاڵ" و "منم شاعیری ژنانی چاوه‌ڕوان"از وی منتشر شده است و ساکن شهرستان بوکان است.
کارهای "یونس رضایی" در حوزه ادبیات کودکان نیز در سه دسته ترجمه داستانهای خارجی کودکان، داستانهای محلی برای کودکان و شعر برای کودکان تقسیم بندی می شود. 

کتاب های یونس رضایی

دستور زبان باران