ادوارد باند

ادوارد باند

ادوارد باند نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر و فیلمنامه‌نویس انگلیسی است. نجات‌یافته از نامدارترین نمایشنامه‌های اوست. او نویسنده پنجاه نمایشنامه از جمله Saved (1965) است که تولید آنها در لغو سانسور تئاتر در انگلستان نقش مهمی داشت. از دیگر کارهای مورد استقبال می توان به جاده باریک به سمت شمال عمیق (1968)، لیر (1971)، دریا (1973)، احمق (1975) و ترمیم (1981) اشاره کرد. باند به طور گسترده یکی از مهمترین دراماتورژیستهای زنده محسوب می شود اما او همیشه به دلیل خشونت نشان داده شده در نمایشنامه هایش، رادیکالیسم اظهاراتش درباره تئاتر مدرن و جامعه و تئوری هایش درباره درام بحث برانگیز بوده و هست.

کتاب های ادوارد باند

بینگو