هوشنگ ماهرویان

هوشنگ ماهرویان

هوشنگ ماهرویان نویسنده و پژوهشگر چپگرای سیاسی، و تحلیلگر مسایل تاریخی، فلسفه، و روشنفکری و ملی گرای ایرانی است. ماهرویان قبل از پیروزی انقلاب، به عنوان زندانی سیاسی، بازداشت و زندانی گردید و در سال ۱۳۵۶ در جریان موضوعات حقوق بشری انتخابات آمریکا ، که به انتخاب جیمی کارتر انجامید، از زندان آزاد و به انگلستان رفت.
ماهرویان در روزهای پیروزی انقلاب، به ایران بازگشت.
او پس از علی معلم دامغانی ، مدتی رئیس فرهنگستان هنر ایران بود. و پس از مدت کوتاهی، این کرسی، دوباره در اختیار محمدعلی معلم دامغانی قرار گرفت.

کتاب های هوشنگ ماهرویان

مدرنیته و بحران ما