آنتونی جکسون

آنتونی جکسون

آنتونی جکسون زاده ی 12 ژوئن 1943 ، مدرس ارشد تئاتر و مدیر مشترک مرکز تحقیقات تئاتر کاربردی در دانشگاه منچستر است.

کتاب های آنتونی جکسون

تئاتر