جنی آلن

جنی آلن

جنی آلن (Jennie Allen) بنیانگذار و رویاپرداز IF:Gathering و همچنین نویسنده پرفروش نیویورک تایمز با عنوان Get Out of Your Head، ساخته شده برای این، هر چیزی و هیچ چیز برای اثبات است.

کتاب های جنی آلن