میرشمس الدین فلاح هاشمی نسب

میرشمس الدین فلاح هاشمی نسب

میرشمس الدین فلاح هاشمی نسب متولد سال 1351 در خطه سرسبز گیلان ، نویسنده ی ایرانی می باشد. او در زمان تحصیل مطالبش را در نشریه دریچه دانشگاه محل تحصیل منتشر می کرد. پس از دریافت مدرک لیسانس به تهران رفته و 6 سالی ادبیات تدریس کرد و یکی دو سالی برای نشریه امید انقلاب (سال 81و82) داستان کوتاله می نوشت. او همچنین دو سال در بنیاد حفظ آثار مسئول شورای شعر و داستان و خاطره بود.

کتاب های میرشمس الدین فلاح هاشمی نسب

اولین مشت