پروین کاشانی زاده

پروین کاشانی زاده

پروین کاشانی زاده زاده ی سال 1339 ، تاریخ نگار ، محقق ، داستان نویس و خاطره‌نگار جنگ اهل آبادان می باشد.

کتاب های پروین کاشانی زاده

یک نیم روز سوخته