کاوه بهمن

کاوه بهمن

کاوه بهمن داستان نویس و منتقد ادبی، متولد ۱۳۴۴ و از نویسندگان فعال عرصه جنگ و دفاع مقدس است. وی نویسندگی را از نوجوانی شروع کرده و بیش از یک دهه است که به طور جدی قلم می زند. بهمن همکاری خود را در نشریه های ادبی-هنری و عضویت در گروه تحریریه ماهنامه تخصصی ادبیات داستانی آغاز کرده است. اولین اثر داستانی او سال 1370 با نام "بازی آن روزها"و پس از آن "خروس در استوانه سیمانی"در موضوع انقلاب اسلامی منتشر شده و پس از آن نیز کتاب "رمان نور در غیاب انسان" که مجموعه مقاله و نقد ادبی است، از او منتشر شده است. وی مدتی مسوول جلسات نقد ادبی حوزه هنری بود و در فرهنگسرای پایداری نیز جلسات نقد بررسی قصه برگزار کرده است.

کتاب های کاوه بهمن

وقتی از خواب بیدار شدم